My Projects

Vždycky jsem byla ten typ člověka, který rád pracoval na více projektech současně a to mi zůstalo do dnešního dne. Miluji svoji pestrou práci, která pro mě vlastně není úplně práce, ale součást mého života a jsem ráda za to, jakou svobodu mi dává 🙂 Své aktivity pořád prohlubuji a rozšiřuji. Ráda zapojím nové nápady a aktivní lidi, se kterými najdu společný směr v jakémkoli z mých projektů nebo najdeme společný smysl v projektu novém.

Aktuálně pracuji na těchto projektech:

  • Poradenství pro podnikatele – zejména dotační poradenství Evropských fondů, zpracování žádostí o dotace
  • Konzultace v oblasti zdravého životního stylu
  • XS Power tým – zábava&sport
  • Propojování jednotlivců a firem, napojení na zahraniční dodavatele
  • Efektivní spotřeba domácnosti

Pokud chcete zjistit více informací o některém z projektů nebo se mnou spolupracovat, určitě mi napište 🙂

I have always been a person who liked work on more multiples projects at the same time and today it is the same with me.  I love my varied work, which is not really a job for me, but it is a part of my life and I like the freedom my work gives me 🙂 I continuously  expand my activities. I like to take up new ideas and active people who will find a same direction wtih me in my projects  or who I will find a common sense in a new project.

Currently I am working on these projects:

  • Counseling for enterpreneurs – mainly European funds
  • Consultancy in healthy lifestyle and
  • XS Power team – fun&sport
  • Interconnection of individuals and companies, inernational connections as a possibility
  • Effective household consumption

If you want to know more information about my projects or join me, do not hesitate to contact me 🙂