How it goes?

I feel really good and my weight has reached over 50 kg

Opravdu se cítím dobře a má váha přesáhla 50 kg

Léto je pomalu tady a má plavková výzva pokročila vpřed. Opravdu se cítím dobře a užívám si to! 🙂 Samozřejmě není vše jen růžové a super a mám občas taky své slabé chvilky, což dobrovolně přiznávám a netvářím se, že je vše hvězdné a nejlepší. Občas mi taky něco zrovna nevyjde tak, jak bych si na 100 % představovala. Ale nikdo nejsme 100 % a každý děláme chyby, ze kterých se jen můžeme poučit 🙂 To dělá rozdíl mezi lidmi úspěšnými a těmi, kdo se ze svých chyb nepoučí a stále stojí na místě.

No ale zpět k tématu….Snažila jsem se ve zkratce sepsat změny, které jsem udělala, to, co mi dělá stále problémy a další plány týkající se této mojí výzvy.

Změny, které jsem udělala

 • Podstoupila jsem rehabilitační léčbu na bedra a kolena
 • Snažím se nepočítat si podvědomě kalorie a zaměřit se na chuť jídla jako takovou
 • Zařadila jsem hodně strečink (20 min denně!) Před tím jsem se odbyla tak 3 minutami..
 • Míň běhám
 • Jedu workout program podle ZuzkyLight – Bikini Lift Program
 • Cítím se fakt silnější 🙂

Co je pro mě pořád trošku oříšek

 • Jíst větší množství jídla – cítím se pak opravdu přejedená a špatně
 • Vůbec nemyslet na spořádané kalorie
 • Vyhnout se žvýkačkám
 • Strach z velkého váhového přírůstku
 • Občas se musím přemáhat, abych snědla celou snídani, oběd či večeři…ale snažím se 🙂

Co chci zlepšit

 • Více spát (nejsem unavená, ale opravdu spím málo) abych měla více energie na cvičení
 • Vůbec nepočítat ve své hlavě kalorie
 • Vyhnout se žvýkačkám
 • Chci více relaxovat
 • Více se usmívat 🙂
 • Nemakat jako workoholik
 • Chci jíst intuitivně (což je ještě trošku složitější, když vím, že musím nabrat ještě nějaké to liko) a ve stylu “cleaneating”
 • A přidávat více článků na web 😉

Vím, že váha není to nejdůležitější, ale v mém případě to byl už nezbytnost ji sledovat. Mým hlavním cílem však je cítit se dobře ve svém těle, být fyzicky i psychicka zdravá, mít klidnou mysl a užívat si naplno života -> být šťastná s přítelem, přáteli, sportovat, cestovat, inspirovat lidi a dělat práci, která mě baví a naplňuje.

Myslím, že jsem konečně už i vnitřně uvěřila, že zdravá strava, naslouchání signálům vlastního těla, sportování, relaxování, dosahování vlastních cílů a naplňování vizí a především láska k sobě sama jsou lékem pro nás všechny na cestě k naplněnému a zdravému životu.

Krásné léto Vám všem a dejte mi vědět, co byste na mém webu uvítali 😉 ✌

Summer is slowly comming and my bikini challenge is in progress. I feel really fine and I am enjoying it!

Of course, everything is not just pink and super. Sometimes I have my weak moments, which I voluntarily admit and I do not say that it’s all stellar and best. Occasionally, something is not going on 100 %. But no one is 100% and everybody is making mistakes. But difference between succesfull people and people who are not is that succesfull ones learn from own mistakes and they are trying not to repeat them.

But back to the topic …. I tried to describe the changes that I made, what makes me still problems and other plans related to my challenge.

My changes

 • I have undergone rehabilitation treatment
 • I try do not count calories and I am tryin interested in the taste of the food
 • I do more stretch (20 minutes a day!) I used to stretch my body max 3 minutes …
 • I do less jogging
 • I do workout according to Bikini Butt Lift Program by ZuzkaLight
 • I feel stronger

What is difficult for me?

 • Eat a big amount of food – after I feel rally overeat and bad
 • Do not think about food calories amount
 • To avoid chewing gums
 • Fear and thinking about big gain weight
 • Sometimes I have to faight to eat whole breakfast, lunch, dinner….but I am trying

What I want improve

 • Sleep more (I am not tired, but I sleep really a little) for having more energy for exercise
 • Do not count calories in my mind
 • I want to avoid chewing gums 😀
 • I want to relax more
 • I want to smile more 🙂
 • Add more articles to my web 😉
 • Do not work like workaholic
 • I want to be intuitive eater and eat mainly “cleanfood”

I know that weight is not the most important but in my case it was necessary. My main goal is feel good in my body, be psysically healthy, have calm mind and enjoy my life -> be happy with my boyfriend and my friends, do sport, travel, inspire people and do work what I love.

I think taht I really internally began to believe that healthy food, listening own body signals, doing sport, relaxing, reaching own goals and visions and love yourself are the medicines for our best.

Have nice Summer Guys and let me know what are you interested in on my web more 😉 Čau ✌

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s