Challenge accepted

Vážně jsem přijala svou vlastní výzvu: “Přibrat na váze pro plavkovou sezónu & Uzdravit své tělo a mysl!”

Má poslední nemoc mě vedla k uvědomění si možných rizik spojených s mou současnou tělesnou konstitucí a slíbila jsem sama sobě, že to změním! Teď mám jeden velký cíl a výzvu “Přibrat na váze pro plavkovou sezónu & Uzdravit své tělo a mysl!”

Konečně jsem už i vnitřně uvěřila, že zdravá strava, naslouchání signálům vlastního těla, sportování, relaxování, dosahování vlastních cílů a naplňování vizí a především láska k sobě sama jsou lékem pro nás všechny na cestě k naplněnému a zdravému životu.

Na tomto webu můžete sledovat moji cestu nebo se jen inspirovat mými Simply&Healthy bezlepkovými a bezmléčnými (bez kravského mléka) recepty a dalšími tipy na zdravější a příjemnější život v dnešním hektickém světě  zaměřeném především na výkon.

Jestli máte zájem, můžete si přečíst celý můj příběh, který mě k založení stránek a této výzvě vedl.

Summer challenge Hanka_hankasdiary
Summer challenge Hanka

I seriously accepted my own challenge called: “Gain weight for swimsuit season & Heal up my body and mind!”

My last illness  led me to awareness health risks associated with my actual physical constitution and I promised myself to change it! Now I have one big goal an challenge: “Gain weight for swimsuit season & Heal up my body and mind!

I really internally began to believe that healthy food, listening own body signals, doing sport, relaxing, reaching own goals and visions and mainly love yourself are the medicines for each of us to live fulfilling and healthy life.

On my website You can follow my way or only inspire by my Simply&Healthy gluten free and dairy free (cow’s milk free) recipes and other tips for healthier and more enjoyable life in today’s hectic world, focusing mainly on performance.

You can read my whole story, which led me to the foundation of this web, if you are interested in 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s